Croeso i'n hamrywiaeth o ddyluniadau Eco-gyfeillgar a wnaed gan ddefnyddio deunyddiau y gellir eu hailddefnyddio, eu hailgylchu neu eu compostio yn unig. Pob un llaw-glwm yn cynnwys ffas y gellir ei ddychwelyd am £5 oddi ar eich Eco llaw-glwm nesaf

Rydym yn gobeithio ymestyn yr ystod dros y misoedd nesaf, wrth i ni ddarganfod ffyrdd newydd (neu hen) o wneud ein dyluniadau mewn ffordd fwy cynaliadwy, gan barhau i gynnal ansawdd, dewis a phleser cyffredinol!! Mae'r delweddau isod yn ganllaw maint. Bydd blodau'n amrywio.

Welcome to our range of Eco friendly designs made using only reusable, recyclable or compostable materials. All of the handties include a vase that can be returned for £5 off your next Eco Handtie

We hope to extend the range over the next few months, as we discover new (or old) ways of making our designs in a more sustainable manner, still maintaining quality, choice and general loveliness!! Images below are a size guide and flowers will vary.

Buddy Lyfli -£30

The Bees Knees - £40

Ardd...erchog! - £50

Bloomin' Marvellous - £60