Sut y gallwn ni eich helpu?

Gyda dros 25 mlynedd o brofiad , mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cynnig amrywiaeth eang o flodau ar gyfer pob achlysur! Mae'r safle hwn yn rhoi blas bach o'r gwaith yr ydym yn creu. Os na allwch gael hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, mae croeso i chi gysylltu â ni gyda'ch ymholiad. Rydym wrth ein bodd i greu gwahanol bethau!

Chwilio am rywbeth sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd? Mae ein hamrywiaeth "Eco" yn defnyddio deunydd y gellir ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio yn unig.

Amdanom ni!

Tŷ Blodau yw enw'r busnes 'rwyf yn ei redeg o fy nghartref ger Caernarfon, Gogledd Cymru.

Mae fy nghariad at flodau wedi tyfu ers fy mhlentyndod, ac ar ôl gadael ysgol dilynais gwrs yn y Coleg Garddwriaeth Cymru NCF, ac yn ddiweddarach fy I.C.S.F.

Ac er fy mod yn dal i feddwl fy mod yn ddau ddeg rhywbeth (!!), mewn gwirionedd mae gennyf brofiad blodeuydd o dros 25 mlynedd!