Sul y Mamau

Mae Sul y Mamau eleni, ar y 11 Mawrth a rydwyf yn derbyn archebion. Anfonwn yn lleol ar 10fed Mawrth (Dydd Sadwrn) (Caernarfon, Pen-y-Groes, Llanberis, Bangor a.y.y.b.) Holwch am daliadau

Yn Arbenig ar gyfer Sul y Mamau

Ddim yn siwr be i'w gael? Dyma ychydig o syniadau, neu mae croeso i chi adael y dewis i ni!

Tusw o flodau'r gwanwyn.

Blodau'r gwanwyn wedi eu clymu gyda'u gilydd -£20

Llaw-glwm mewn dŵr

Dechrau - £25

Canolig - £30 - £35

Mawr - £40-£45 (yn ddangos)

Tusw mawr, wedi pacio mewn bocs (a dwr)£25- £35

Arbennig ychwanegol - £50+ (yn dangos islaw)

Trefniant o flodau

Cymysgedd o flodau a dail tymhorol hardd wedi ei trefnu mewn oasis.

Bagiau Jute - £ 20 - £25

Trefniant basged

Blodau tymhorol wedi ei trefnu mewn basged.

Bach - £25 - £30

Canolig - £30 -£35 (yn ddangos)

Mawr - £ 40 +

Trefniant Bach- £25

Canolig - £ 30 - £35 (yn ddangos)

Arbennig - £40 +