Dydd Sant Folant

I archebu, ffoniwch 01286672845/ 07789437162

Danfonwn yn lleol.( Caernarfon, Pen-y-Groes, Llanberis, Bangor a.y.y.b.) Holwch am daliadau.

Dydd Sant Ffolant - Dydd Mercher 14 Chwefror

12 Rhosyn Coch wedi ei trefnu mewn dwr - £45

6 Rhosyn coch wedi ei trefnu mewn dwr - £29

12 Rhosyn pinc/gwyn mewn dwr £35

6 Rhosyn pinc/gwyn wedi ei trefnu mewn dwr £25

Tusw o flodau cymysg i gynnwys rhosyn coch - £35 - £65

Tusw o lili a rhosod gwyn neu pinc mewn bocs o £35

Tusw o flodau cymysg wedi ei trefnu mewn dwr - £25 - £50

Trefniant bach mewn bag "jute" - £20-£30

Drefniant Dydd Sant Ffolant £23 - £40

Blodeuglwm traddodiadol

12 Rhosyn goch - £39

6 Rhosyn goch - £25

* Rhosyn coch mewn bocs * - £10 Ar gael i'w casglu.

* Rhosyn coch wedi lapio - £5

* Ar gael i'w casglu.

Rhosod coch yw'r anrheg traddodiadol ar ddydd Sant Ffolant, gan eu bod yn symbol o gariad a serch.

Mae blodau eraill efo ystyr symbolaidd hefyd. Dyma rai ohonyn nhw: -

Rhosod gwyn - cariad Pur

Rhosod pinc - Cyfeillgarwch, gwerthfawrogiad, hapusrwydd

Lili gwyn - Rwyf wrth fy modd yn dy gwmni, purdeb

Chrysanthemums gwyrdd - Gobaith, dechreuadau newydd

Alstroemeria - Cyfeillgarwch

Iris - Ffydd, gobaith, dewrder

Felly, pa neges yr hoffech ei hanfon at eich un annwyl elena?