I archebu, ffoniwch 01286672845/ 07789437162

Danfonwn yn lleol.( Caernarfon, Pen-y-Groes, Llanberis, Bangor a.y.y.b.) Holwch am daliadau.

Dydd Sant Ffolant - Dydd Iau 14 Chwefror

Rhosod

Rhamantaidd

12 Rhosyn Coch gyda detholiad o ddail a gyp, wedi'i drefnu mewn llaw-glwm hyfryd - £50

6 Rhosyn coch - £32

Clasurol

12 Rhosyn Coch gyda detholiad o ddail, wedi'i drefnu'n hyfryd mewn llaw-glwm - £ 48

Peth gwyllt

12 Rhos Coch mewn llaw-glwm. Eco-gyfeillgar a wnaed gan ddefnyddio deunyddiau y gellir eu hailddefnyddio neu eu compostio yn unig.(yn cynnwys ffas) Yn berffaith i'r rhai sy'n gofalu am y blaned - £ 52

6 Rhosyn coch - £34

Llaw-glwm o flodau cymysg

Tusw o flodau cymysg wedi ei trefnu mewn dwr

Dechrau - £25

Arferol - £30

Mawr - £40

Moethus - £50

Arbennig - £60

Lili a Rhosod

Llaw-glwm o lili a rhosod gwyn (neu pinc) mewn bocs

Arferol - £30

Mawr - £40

Moethus - £50

Gorau'r ddau

Llaw-glwm o flodau cymysg i gynnwys rhosod coch

Arferol - £35

Canolig- £55

Mawr - £75

Rhosod coch yw'r anrheg traddodiadol ar ddydd Sant Ffolant, gan eu bod yn symbol o gariad a serch.

Mae blodau eraill efo ystyr symbolaidd hefyd. Dyma rai ohonyn nhw: -

Rhosod gwyn - cariad Pur

Rhosod pinc - Cyfeillgarwch, gwerthfawrogiad, hapusrwydd

Lili gwyn - Rwyf wrth fy modd yn dy gwmni, purdeb

Chrysanthemums gwyrdd - Gobaith, dechreuadau newydd

Alstroemeria - Cyfeillgarwch

Iris - Ffydd, gobaith, dewrder

Felly, pa neges yr hoffech ei hanfon at eich un annwyl elena?

* Rhosyn coch mewn bocs * - £10 Ar gael i'w casglu.

* Rhosyn coch wedi lapio - £5

* Ar gael i'w casglu.