Blodau Priodas

Os ydych yn gwybod yn union beth yda chi eisiau neu ar goll yn llwyr' gallaf eich helpu. Mae gennyf dros ugain mlynedd o brofiad a gallaf eich cynghori.

Blodau ar gyfer :-

* Y Briodferch a'i morwynion

* Priodfab a Gwesteion

* Eglwys / Gwledd priodas gan gynnwys bwâ o flodau hardd neu o ddail.

* Cacen

* Diolchiadau

Cawod ffres o flodau

Shower Bouquets

Tuswau ar gyfer y Briodferch a'i morwynion

Gellir gwneud blodau y forwyn i weddu ac arddull y briodas

Tuswau Clasurol

Tuswau "Vintage"

"Tuswau gwyllt"

Ac mae'r rhain o'n hystod "Tuswau gwyllt", ar gyfer y rhai ohonoch sydd eisiau edrych llai ffurfiol!

Priodfab a Gwesteion

Tyllau botymau ffurfiol neu anffurfiol i gydweddu arddull y briodas, a phersonoliaeth y "Dyn pwysig" y dydd!

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth, mae croeso i chi ffonio ni ar

01286 672845 / 07789437162 neu e-bost jan@tyblodau.plus.com. Edrychwn ymlaen at glywed gennych yn fuan!

Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaeth, mae croeso i chi ffonio ni ar 01286 672845 / 07789437162 neu e-bost jan@tyblodau.plus.com

Os hoffech wybod am ein hargaeledd, llenwch y ffurflen isod. Edrychwn ymlaen at glywed gennych yn fuan!

Wedding flowers

Beautiful wedding Flowers in Gwynedd and wedding flowers in Anglesey, wedding flowers in LL55 area