Llaw-glwm

Mae pob dyluniad blodeuol yr ydym yn ei greu yn unigryw a dyma ychydig enghreifftiau o'n tuswau i'ch ysbrydoli. Mae pob llaw-glwm wedi'i lapio ac mewn dŵr, eu cael cadw'n fwy ffres wrth gludo. Mae yna ddewis mawr o flodau drwy'r flwyddyn, ond nid yw'r holl flodau ar gael yn rhwydd yn ystod rhai tymhorau. Os oes blodau penodol yr hoffech chi eu dewis, rhowch wybod i ni. (Dyluniadau Eco-gyfeillgar ar gael yma)

Llaw-glwm Bach

£25

Llaw-glwm Arferol

£30

Llaw-glwm Canolig

£35

Llaw-glwm Mawr

£40

Llaw-glwm Moethus -£50

Llaw-glwm Moethus -£55

Llaw-glwm Arbennig -£60