Anrhegion

Os ydych eisiau dymuno "Pen-blwydd Hapus!" i rywun, "Diolch!" neu fynegi eich cydymdeimlad, mae blodau yn ddewis gwych.

Mae'r lluniau isod yn rhoi syniad o siâp a maint. Mae pob un ar gael yn eich dewis eich hun o liwiau, a blodau tymhorol, neu cewch adael y dewis i mi!

Anfonwn yn lleol. (Caernarfon, Pen-y-groes, Llanberis, Bangor a.y.b.) Holwch am daliadau neu glic ar y linc.

Tusw mewn dŵr

Ein dyluniad mwyaf poblogaidd. Am ragor o enghreifftiau, cliciwch yma.

Dechrau £25

Arferol £30 (yn ddangos)

Canolig £35

Mawr £40

Moethus £50

Arbenig £60

Llaw-glwm "Eco"

Eco-gyfeillgar a wnaed gan ddefnyddio deunyddiau y gellir eu hailddefnyddio, eu hailgylchu neu eu compostio yn unig.(yn cynnwys ffas y gellir ei ddychwelyd am £5 oddi ar eich Eco llaw-glwm nesaf)

Buddy lyfli - £30

The Bees Knees - £40

Ardd...erchog! - £50

Bloomin' Marvellous - £60 (yn ddangos)

Trefniant Blodau

Bach £25

Canolig £30

Mawr £35 (yn dangos)

Arbennig - £40+

Trefniant mewn bag jiwt

Bach £20

Canolig £25

Basged o Flodau

Bach £30

Canolig £35 (yn ddangos)

Mawr £40+

Bocs Hêt

Canolig - £45

Mawr - £55

Arbenig - £65