Delivery Charges

Isod mae'r ffi rydym yn codi ar gyfer danfon ein gwaith ir trefi a'r pentrefi cyfagos. Peidiwch ag oedi i ofyn am feysydd nad ydynt wedi'u rhestru! Mae'n posib danfon ar yr un diwrnod! Ar gyfer ardaloedd gwledig, rydym yn gofyn, lle bo môdd, am fanylion cyswlltllawn y derbynydd ac os oes gennych gyfarwyddiadau .....mae hyn hyd yn oed yn well!

Below are the charges we make for a few of the outlying towns and villages in our area. Please don't hesitate to ask about areas not listed! Same day deliveries available! For rural areas, we ask that where possible, you give the recipients phone number along with

the full address and postcode. And if you have directions.....even better!

Llanrug, Caernarfon, Bethel, Waunfawr, Bontnewydd- £3

Y Felinheli, Ceaunant, Penisa'r Waun - £4

Llanberis, Bryn Refail, Dinorwig, Bangor, Penygroes, Llandwrog - £5

Dinas Dinlle, Talysarn, Llanllyfni - £6