Specialist designs / Trefniadau arbenigol

Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ail-greu unrhyw siâp neu lun sydd gennych mewn golwg.

We will try our very best to recreate any shape or picture you have in mind.

MAM, DAD, - £120

NAIN, TAID - £150 (enwau eraill ar gael hefyd)

NAIN, TAID -£150 (other names also available)

Mae ein hamrywiaeth "Eco" yn defnyddio deunydd y gellir ei ailddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio yn unig.

Made using only reusable, recyclable or compostable materials. Suitable for natural burial sites.

3 llythyren (MAM, MUM, DAD ayyb.) - £120

4 llythyren (NAIN, TAID, GRAN ayyb.) - £150

3 letters (MUM, MAM, DAD etc.) - £120

4 letters (GRAN, NAIN, TAID etc.) - £150

Calon "MAM"/"MUM" Heart £90.00

Cushion NAIN - £100

Croes Naturiol/Natural Cross

tua 3 troedfedd/Approx 3ft £100

Tedi - £80

Teddy bear £80

Cath - £95

Cat - £95

Cwch - £95

Boat - £95