Calonau/Hearts

Calon/Heart

Canolig /Med - £60.00

Mawr /Large -£80.00

Ar gael gyda llythrennau / Available with or without lettering

Calon "MAM"/"MUM" Heart

Mawr /Large -£90.00

Ar gael gyda llythrennau gwahanol / Available with other wording

Calon Agored/Loose Heart

Canolig/Large £65.00

Mawr/Large £80.00