Trefniant Angladd/Funeral Sprays

Mae'r trefniadau yma yn boblogaidd iawn, a gellir eu gwneud mewn unrhyw faint a lliw. Mae croeso bob amser i chi ofyn os oes gennych gais am flodau arbennig.

The informal sprays are a very popular choice, and can be made in almost any size and colour. As always please feel free to ask if you have particular flower requests.

Cymysg tymhorol/Seasonal Mix

Tua £30 y troedfedd / Approx. £30 per foot

Tua 3 troedfedd/Approx. 3ft - £90

Tua 4 troedfedd/Approx. 4ft - £120

Tua 5 troedfedd/Approx. 5ft - £150

Ar gael mewn unrhyw liw/Available in your choice of colours

Cymysg moethus/Luxurious Mix

Tua £40 y troedfedd / Approx. £40 per foot

Tua 3 troedfedd/Approx. 3ft - £120

Tua 4 troedfedd/Approx. 4ft - £160

Tua 5 troedfedd/Approx. 5ft - £200

Trefniant lili/Lily sprays

£60 - £80

Ysgub wedi'i clymu/Tied sheaf £25-£50

Pob deunydd y gellir ei ail-ddefnyddio, ei ailgylchu neu ei gompostio.

Made using only reusable, recyclable or compostable materials.

Trefniant canolig/Medium sprays £60- £70 (approx. 2ft)

Trefniant bach/Posy £25 - £50