Cartref / Home‎ > ‎

Amrywiaeth Eco choices*** Cynnig rhagarweiniol***  
20% i ffwrdd 0'r 18fed - 23 Mehefin  
Croeso i'n hamrywiaeth o ddyluniadau Eco-gyfeillgar a wnaed gan ddefnyddio deunyddiau y gellir eu hailddefnyddio, eu hailgylchu neu eu compostio yn unig. Rydym yn gobeithio ymestyn yr ystod dros y misoedd nesaf, wrth i ni ddarganfod ffyrdd newydd (neu hen) o wneud ein dyluniadau mewn ffordd fwy cynaliadwy, gan barhau i gynnal ansawdd, dewis a phleser cyffredinol!! Mae'r delweddau isod yn ganllaw maint. Bydd blodau'n amrywio.

*** Introductory offer ***
 20 % off From 18th-23rd June #Britishflowersweek  
Welcome to our range of Eco friendly designs made using only reusable, recyclable or compostable  materials. And to celebrate British Flower week, the flowers and foliage will all be either from my picking garden (no carbon footprint!!) or Uk Nurseries. 
We hope to extend the range over the next few months, as we discover new (or old) ways of making our designs in a more sustainable manner, still maintaining quality, choice and general loveliness!! Images below are a size guide. Flowers will vary.

 
Comments