English‎ > ‎Funeral Flowers‎ > ‎

Funeral Sprays / Trefniant Angladd

 

Mae'r trefniadau yma yn boblogaidd iawn, a gellir eu gwneud mewn unrhyw faint a lliw. Mae croeso bob amser i chi ofyn os oes gennych gais am flodau arbennig.

The informal sprays are a very popular choice, and can be made in almost any size and colour. As always please feel free to ask if you have particular flower requests.
 
 

Trefniant rhosod i'r arch/ Rose coffin spray  

  £190

                          Trefniant Cymysg tymhorol/Mixed seasonal spray 
Tua £30 y troedfedd / Approx. £30 per foot

 

   

 Trefniant mawr/Large funeral sprays    

Tua 3 troedfedd/Approx. 3ft  - £90

Tua 4 troedfedd/Approx. 4ft - £120                          

Tua 5 troedfedd/Approx. 5ft - £150            Ar gael mewn unrhyw liw/Available in your choice of coloursTrefniant lili/Lily sprays

  £60 - £80

       
                                          
  Trefniant canolig/ Medium sprays                          
 £30 - £50              

                                 

                                          Trefniant bach/ Small Posy   

                                       £20 - £25


       

         


Ysgub wedi'i clymu/Tied sheaf £25-£50   
   

  
 

 
 
 
Comments