Delivery Charges

 Below are the charges we make for a few of the outlying towns and villages in our area. Please don't hesitate to ask about areas not listed!   Same day deliveries available!                                                                For rural areas, we ask that where possible, you give the recipients phone number along with  
 the full address and postcode. And if you have directions.....even better! 

Isod mae'r taliadau yr ydym yn gwneud ar gyfer rhai o'r trefi a'r pentrefi  yn ein hardal. Peidiwch ag oedi i ofyn am feysydd nad ydynt wedi'u rhestru! Danfoniadau yr un diwrnod ar gael! Ar gyfer ardaloedd gwledig, rydym yn gofyn, lle bo modd, byddwch yn rhoi i'r derbynwyr rhif ffôn ynghyd â'r cyfeiriad llawn a chod post. Ac os oes gennych gyfarwyddiadau ..... yn well hyd yn oed!
Comments