Tŷ Blodau yw enw'r busnes rwyf yn ei rhedeg o fy nghartref ger Caernarfon, Gogledd Cymru. Mae fy nghariad at flodau wedi parhau ers yr on yn blentyn, ac ar ôl gadael ysgol dilynais gwrs yn y Coleg Garddwriaeth Cymru NCF, ac yn ddiweddarach fy ICSF.

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad , mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cynnig amrywiaeth eang o flodau ar gyfer pob achlysur!
Gyda dros 20 mlynedd o brofiad , mae hyn yn golygu ein bod yn gallu cynnig amrywiaeth eang o flodau ar gyfer pob achlysur!
priodasau
angladd
rhoddion

Rwyf hefyd ar gael i roi sgyrsiau ac arddangosiadau i glybiau lleol fel Merched y Wawr, Sefydliad y Merched, clybiau Blodau. Mae croeso i chi gysylltu â mi am ragor o wybodaeth.
Comments